Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám jakýkoli dotaz zodpovíme.

 • Jak jsou dluhopisy zajištěny?

  Dluhopisy jsou zajištěny majetkem společnosti. Od investice 1.000.000 Kč jsou navíc zajištěny směnkou mateřské společnosti Premiot Group a.s.

 • Jaké platím poplatky?

  Investice do našich dluhopisů není spojena s žádnými vstupními, udržovacími či výstupními poplatky.

 • Jaká je minimální a maximální částka pro investice?

  Minimální investice je s ohledem na jmenovitou hodnotu dluhopisu 50.000 Kč. Maximální výše není stanovena, mnoho investorů však využívá dodatečného zajištění směnkou, a proto volí investici minimálně 1.000.000 Kč.

 • Vyplatí se ještě v dnešní době investice do dluhopisů?

  Investice do dluhopisů lze stále zařadit mezi nejkonzervativnější způsob investování. S ohledem na způsob financování lze tvrdit, že i korporátní dluhopisy využívané společností k investicím do reálného kapitálu jsou pro investory transparentnější.

 • Musím výnosy z dluhopisů danit?

  V případě právnických osob ano. V případě fyzických osob odvádí srážkovou daň společnost a investor obdrží pouze čistý výnos.

 • Mohu své peníze dostat před splatností dluhopisu?

  Ano. Existují dva způsoby. V prvním případě lze dluhopisy kdykoliv převést na třetí osobu. Navíc lze dluhopisy odprodat společnosti.

 • Můžeme se sejít osobně?

  Ano. Schůzku si můžete sjednat ihned prostřednictvím kontaktního formulářů na našem webu.