Pokiaľ tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte nás kontaktovať, radi vám akúkoľvek otázku odpovieme.

 • Ako sú dlhopisy zaistené?

  Dlhopisy sú zaistené majetkom spoločnosti. Od investície 1.000.000 Kč sú navyše zaistené zmenkou materskej spoločnosti Premiot Group a.s.

 • Aké platím poplatky?

  Investícia do našich dlhopisov nie je spojená so žiadnymi vstupnými, udržiavacími či výstupnými poplatkami.

 • Aká je minimálna a maximálna čiastka pre investície?

  Minimálna investícia je s ohľadom na menovitú hodnotu dlhopisu 50.000 Kč. Maximálna výška nie je stanovená, mnoho investorov však využíva dodatočné zabezpečenie zmenkou, a preto volí investíciu minimálne 1.000.000 Kč.

 • Vyplatí sa ešte v dnešnej dobe investícia do dlhopisov?

  Investície do dlhopisov je možné stále zaradiť medzi najkonzervatívnejší spôsob investovania. Vzhľadom na spôsob financovania možno tvrdiť, že aj korporátne dlhopisy využívané spoločnosťou na investície do reálneho kapitálu sú pre investorov transparentnejšie.

 • Musím výnosy z dlhopisov daniť?

  V prípade právnických osôb áno. V prípade fyzických osôb odvádza zrážkovú daň spoločnosť a investor dostane iba čistý výnos.

 • Môžem svoje peniaze dostať pred splatnosťou dlhopisu?

  Áno. Existujú dva spôsoby. V prvom prípade je možné dlhopisy kedykoľvek previesť na tretiu osobu. Navyše je možné dlhopisy odpredať spoločnosti.

 • Môžeme sa stretnúť osobne?

  Áno. Schôdzku si môžete dojednať ihneď prostredníctvom kontaktného formulára na našom webe.